Andreas Brandl
Araştırma

Neoadjuvant Intraperitoneal Chemotherapinin rezeke edilemeyen PMP üzerine etkileri

EuroPMP üyesi Andreas Brandl, yakın zamanda,  Değerli Hocam Yutaka Yonemura ile 
işbirliği içinde, tanı anında sitoredüktif cerrahi için aday olmayan hastalarda 
neoadjuvan intraperitoneal kemoterapinin etkinliğini inceleyen yeni bir makale yayınladı. 
Çalışma, hastalara neoadjuvan intraperitoneal kemoterapi verildiğinde düşük morbidite ve 
mortalite gösterdi ve bu hastalara sağlanan geleneksel tedaviye kıyasla daha yüksek bir 
tam sitoredüksiyon oranı gösteriyor gibi görünmektedir. 
Çalışma halen devam etmektedir ve gelecekte bunların ve daha fazla hastanın uzun vadeli 
sağkalım özellikleri hakkında rapor verecektir.Makalenin tamamına aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.

read here.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.