Hakkımızda

About EuroPMP
Pseudomyxoma peritonei (PMP) Hakkında bilgi;


Pseudomyxoma peritonei (PMP), apendiksten  ya da yumurtalıklardan kaynaklanan ve periton boşluğunda aşırı tümör büyümesine neden olan nadir bir karın içi 
kanserdir. Nadir de olsa, Pseudomyxoma peritonei (PMP)nedeniyle her yıl Avrupa'da neredeyse 4.000 yeni kişinin hayatı önemli ölçüde psödomiksoma peritonei
etkilenmekte ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için büyük bir mali ve lojistik zorluk oluşturmaktadır. 

Uzman merkezlerde tamamen cerrahi olarak çıkarılamazsa, prognoz çok kötüdür ve başka etkili tedavi şu anda mevcut değildir.
Nadir bir hastalık olduğu için, PMP'nin patogenezi, sınıflandırması, moleküler bileşimi ve tedavisi ile ilgili araştırmalar maalesef
tamamlanamamış ya da bölgesel kalmış ve zorlu olmuştur. 

Avrupa PMP grubu, cerrahlar, patologlar, onkologlar, radyologlar, moleküler biyologlar, hemşireler ve biyoinformatisyenler ve yardımcı sağlık çalışanları
dahil olmak üzere birçok alandan güçlü ve yetenekli bir uzman ağının oluşturulması yoluyla PMP araştırması içinde yeni, 
işbirliğine dayalı güçlü bir çalışmayı oluşturmayı  amaçlamaktadır. 
Avrupa PMP, ortak araştırma projelerinin kolaylaştırılması, bilginin paylaşılması ve yayılması ve PMP'den etkilenen binlerce hasta için bakım 
standartlarının iyileştirilmesi yoluyla PMP için bir tedavi yolunda çalışacaktır. Bu sitenin Türkçe yayınlanması ve Türkiye'de 
Psödomiksoma Peritonei Çalışmalarının ve tedavisinin standartı ve bu hastaların merkezlerce tedavisi de bu hastalıktan etkilenenler için
tedavi yaklaşımının olduğunun bildirilmesi amaçlanmıştır.