• Haberler

  COVID-19’un Avrupa Genelindeki PMP Hizmetleri Üzerindeki Etkileri

  Dünya çapında, COVID-19 salgını sağlık sistemlerimizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yoğun bakım üniteleri, gün boyu dikkatli bakıma ihtiyaç duyan hastalarla dolu hale geldi. Doktorlar, çok sayıda etkilenen hastaların tedavileri için bölgelerinde acil olarak yoğun bakım servisleri kurmaları için normal görevlerinden transfer edildi. Hemşirelerin çoğunluğu, hastaları geçici olarak hastane dışı arabalı kabin şeklindeki kliniklerde test etmek için görevlendirildi ve biyologlar ve laboratuar çalışanları, şüpheli hastalardan her gün gelen çok sayıda hasta örneğini test etmeyi içerecek şekilde görevleri yeniden tanımlandı. Covid-19'un Birinci basamak hekimleri ve klinik uzmanları üzerindeki etkileri hakkında çok şey duyduk, ancak bu durumun uzmanlaşmış klinikler ve ameliyatlar üzerindeki zincirleme etkisi hakkında pek bir şey duymadık. EuroPMP COST Aktivitesi…

 • Haberler

  Xenograft Modellerinde İlaç Tedavilerinin Bireysel Etkinliği

  Norveç'ten Karianne Giller Fleten, Christin Lund-Andersen, Annette Torgunrud ve Kjersti Flatmark, fare-insan ksenogreft modellerinde peritoneal metastazlar üzerindeki dört ilaç tedavisinin bireysel etkinliğini inceleyen yeni bir makale yayınladı: oksaliplatin, irinotekan, kabazitaksel ve regorafenib ve kapesitabin. Sonuçlar, oksaliplatin ve kabazitaksel ile peritoneal metastazlar için intraperitoneal tedavi protokollerinin daha sonraki çalışmalar için en ilginç adaylar olduğunu destelemekle birlikte daha ileri çalışmaların yapılmasının gerekliliğini gösterdi. Yeni makaleye aşağıdaki linkten ulaşılabilir here.   Kjersti Flatmark Anntte Torgunrud Christin Lund-Andersen Karianne Giller Fleten

 • Haberler

  PSOGI ​​/ EURACAN Klinik Uygulama Kılavuzları

  EuroPMP'nin pek çok üyesinin de dahil olduğu uluslararası bir grup tarafından mevcut klinik uygulamaya yönelik karmaşık ve kapsamlı bir araştırmayı üstlenen yeni bir fikir birliği belgesi yayınlandı. Pseudomyxoma peritonei (PMP) çok nadir görülen bir hastalık olduğundan, tedavi kararlarının dayandırılacağı büyük, randomize çalışmalar bulmak zordur. Bu nedenle, Delphi konsensüs modelini kullanarak, EuroPMP'nin bazı üyelerini de içeren Peritoneal Yüzey Onkolojisi Grubu Uluslararası (PSOGI) Yürütme Komitesi, PMP'nin tanı ve tedavisi için yeni ve güncel bir en iyi uygulamayı incelemiş ve önermiştir. Delphi karar modeli, şimdi küresel bir en iyi uygulama danışma bildirimi oluşturacak olan bu anlaşmaya varmak için geniş bir literatür taraması ile birlikte kullanıldı. Bu klinik uygulama kılavuzunun bir kopyasına link'ten ulaşabilirsiniz…

 • Haberler

  COST Danışmanlığı – COVID-19 Salgını (güncellendi)

  22 Nisan 2020 tarihinde 19:00 tarihinde tarihlendi (İlk olarak 2 Şubat 2020 saat 11: 23’te yayınlandı) Yeni bilgi COST Derneği şimdi tüm yüz yüze toplantıların, STSM’lerin ve eğitim okullarının en az 30 Nisan’a kadar iptal edilmesini istedi. Video konferans ve diğer iletişim araçlarının kullanılması tavsiye edilir. COST ‘un Covid bildirimine  buradan ulaşabilirsiniz viewed here. Önceki Bilgiler COST Derneği, mevcut koronavirüs (COVID-19) salgını bağlamında uluslararası seyahat hakkında bir tavsiye notu yayınladı. COST, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve ulusal hükümet organlarının tavsiyelerini inceledi ve şu an için uluslararası seyahatin Avrupa bölgesinde sınırlandırılmasına veya iptal edilmesine gerek olmadığını belirledi. Bu direktifte herhangi bir değişiklik alınırsa ve seyahatin iptal edilmesi gerekirse, mücbir sebepler geçerli…

 • Haberler

  Flatmark Lab için NORD ACPMP Ödülü

  Prof Kjersti Flatmark’ın Oslo'daki araştırma grubu, hastaların kan dolaşımındaki biyobelirteçlerin tanımlanmasını incelemek için bir NORD ACPMP Araştırma Fonu (ID: 19010) ile ödüllendirildi. Çalışmanın başlığı “psödomiksoma peritonei hastalarının izlenmesine yönelik ctDNA” dır. Pseudomyxoma peritonei (PMP), spesifik DNA mutasyonları sergileyen nadir bir karın kanseridir. Cerrahi ve intraperitoneal kemoterapi ile tedavi sonrası radyolojik takip, hastalığın nüksünü tespit etmek için düşük duyarlılığa ve özgüllüğe sahiptir. Kan örneklerinde mutasyonlar tespit edilebilir ve bu projede ameliyattan önce ve sonra PMP'li hastalardan dolaşımdaki tümör DNA'sını (ctDNA) analiz etmek için bir yöntem oluşturup test edeceğiz. Başarılı olursa, bu yöntem PMP hastalarının takibi için minimal invaziv, hızlı ve güvenilir bir yöntemi temsil edebilir. Profesör Flatmark ve PMP araştırma ekibi…

 • Haberler

  Oslo’ya yeni STSM

  Almanya'dan bir EuroPMP üyesi olan Yaroslaw Sautkin, Oslo Üniversitesi Hastanesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nde Profesör Kjersti Flatmark’ın Translasyonel Kanser Terapisi laboratuvarına yönelik Kısa Süreli Bilimsel Görevini tamamladı. Yaroslaw, STSM'sindeyken, kendi kurumu olan Tübingen Üniversitesi'nin mukolitik maddelerle PIPAC'ın kullanımına yönelik üstlendiği çalışmayı ilerletmek için psödomiksoma peritonei (PMP) için deneysel hayvan modellerinin kullanımı hakkında daha fazla şey öğrendi. Yaroslaw’ın ziyareti, her iki takımın üyelerinin buluşmasına ve bilgi paylaşmasına olanak tanıyarak, araştırmacıları arasında daha güçlü bir sinerji yarattı. Her iki grup da gelecekte araştırma projeleri üzerinde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor. STSM'ler yılda birkaç kez sunulur ve bir çağrı açıldığında web sitemizde ilan edilir. STSM'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke…

 • Haberler

  Kısa Dönem Bilimsel Araştırma Bursu Başvuruları – Bahar 2020

  Kısa Dönem Bilimsel Araştırma Bursu (STSM), bir COST Eylemine katılan araştırmacılar arasında, bilim insanlarının başka bir COST Üye devletindeki bir kurumu veya laboratuvarı ziyaret etmelerine olanak tanıyan değişim ziyaretleridir. STSM'ler, bireysel hareketliliği desteklemeyi ve bireyler arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan kurumsal ziyaretlerdir. Bu bilimsel görevler 5 günden 6 aya kadar sürebilir. Amaçları, mükemmel araştırma altyapılarında işbirliğini teşvik etmek ve bir katılımcının kendi kurumunda veya laboratuvarında bulunmayabilecek yeni teknikleri paylaşmaktır. Çağrı için son tarih 29 Şubat 2020'dir. STSM'nin kendisi 2020 Nisan'ının sonundan önce gerçekleştirilmelidir. STSM başvurusu hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız click here.   * Image: PublicDomainPictures

 • B. Rufían Andújar (Spain)
  Haberler

  Kordoba’da Avrupa PMP Çalıştayı

  EuroPMP COST Action, 4 Ekim Cuma günü Cordoba'da Erken Kariyer Araştırmacısı üyeleri için bir çalıştay düzenledi. Toplantıya İspanya, İtalya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanından üyeler katıldı. PMP'nin teşhisi ve tedavisinden, sahada devam eden yeni araştırmalara kadar birçok konuda ilginç konuşmalar yapıldı. Birinci Oturum'da Dr Norman Carr (Birleşik Krallık) ve Dr Martin (İspanya) tarafından PMP'nin patolojisi ve radyolojisi hakkında yapılan görüşmelere yapıldı. Bu iki farklı alandaki yöntemlerin standardizasyonu dahil olmak üzere, teşhis teknikleri ve sınıflandırmalarla ilgili birçok çalışma devam etmektedir. Dr Andrew Thrower (Birleşik Krallık), PMP'nin rezektabilitesinin radyolojik bir perspektiften değerlendirilmesi hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı ve Dr Antonio Romero Ruiz, moleküler…

 • Haberler

  PMP için Kadın Doğum Etkileşminin Önemi-Avrupa PMP, 2019 Kraliyet Obstetrik-Jinekoloji Kongresine Katıldı

  EuroPMP COST Action, 16-19 Haziran 2019 tarihleri ​​arasında Londra, İngiltere'deki ExCel Centre'da düzenlenen Royal College of Obstetricians and Gynecologists 'Kongresine katıldı. Çekirdek Komite üyesi Dawn, doktorları güncel en iyi uygulamalar, ameliyatlar sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiği, PMP belirtileri görürlerse ne yapacakları ve tanı ve tedavi planlaması konusunda yardım almak için ülkelerinde kiminle iletişime geçebilecekleri konusunda eğiten posterler sundu. Yüzlerce doktor PMP ve Dawn hakkında biraz daha fazla şey öğrenmek için durdu ve daha da fazla eve götürme broşürü dağıtıldı. Kadın Doğum / Jinekoloji topluluğu ile iyi bağlar yaratmanın önemi küçümsenemez. Beklenmedik PMP vakalarıyla karşılaşma olasılığı en yüksek olan kişiler, şüpheli yumurtalık tümörleriyle uğraşan cerrahlardır. Karında beklenmedik bir şekilde müsin bulunduğunda…

 • Haberler

  2019-20 Yılları İçin Kısa süreli Bilimsel Burslar için İlk Çağrı

  09 Nisan 2019 - 2019-20 yılının ilk STSM'si için çağrı yapıldı. “Kısa vadeli bilimsel burslar (STSM), bir COST Eylemine katılan araştırmacılar arasında, bilim adamlarının başka bir COST Üye devletindeki bir kurumu veya laboratuvarı ziyaret etmelerine olanak tanıyan değişim ziyaretleridir. Bu bilimsel görevler, Eylem'e katılan başka bir COST Üyesi / İşbirliği Yapan Üye veya Yakın Komşu Ülkede altı aya kadar sürebilir. Amaçları, mükemmel araştırma altyapılarında işbirliğini teşvik etmek ve bir katılımcının kendi kurumunda veya laboratuvarında bulunmayabilecek yeni teknikleri paylaşmaktır. ”(- COST Derneği, 2019) 1. 2019-20 EuroPMP STSM'ye başvurmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki linke tıklayınız ve direktifleri takip ediniz download this information sheet and follow the directions to apply.