• Araştırma

  Avrupa’da Görülme Sıklığı ve Yaygınlığı

  Norveçli ve Ingiltere’den bilim insanları PMP’nin  görülme sıklığını yayınladılar. Bu araştırma, önceden milyonda 1-2 kişide görüldüğü yayınlanan hastalığın milyonda 3.2 kişide görüldüğünü gösterdi. Risk altındaki kişilere oranı, diğer bir deyişle PMP’nin  prevelansı milyonda 22 kişi olarak belirlendi. 2018 yılında aktif PMP hastalığı ile yaşıyan 11,726 kişi olduğu görüldü. PMP’nin görülme sıklığı ve görülme sıklığının risk altındaki kişilere oranını inceleyen çalışmayı buradaki linkten ulaşabilirsiniz. can be read here.

 • Pirjo Nummela
  Araştırma

  Finlandiya’dan yeni makale – PMP de N-glikan sialic asidin değişen yapısı

  Tüm insan hücreleri, çoğunlukla proteinlere ve lipidlere bağlı glikan yapılarından oluşan şeker kaplama ile kaplıdır ve bu kaplama sıklıkla tümör hücrelerinde değişiklikler gösterir. Yeni yayınlarında Finlandiyalı Pirjo Nummela, Anna Lepistö ve Ari Ristimäki, hem normal apendiks tümörleri (LAMN'ler) hem de normal apendiks tümörleri (LAMN'ler) ile karşılaştırıldığında PMP dokularındaki spesifik bir glikan sınıfı, sialile N-glikan profillerini analiz ettiler. Sonuçlarına göre, PMP'ler, hastalığın peritonal yayılmasında ve ilerlemesinde rol oynayabilen, Siglecs ve selektinlerin ligandları olarak işlev görebilen glikanların artan ekspresyonunu sunmaktadır. Ayrıca, PMP'lerin glikan profilleri, peritoneal yayılma sürecinin peritoneal endometriozise benzeyebileceğini düşündürmektedir. Pirjo, Anna  ve Ari’s yeni makalesi’ne buradan ulaşabilirsiniz read here.

 • Andreas Brandl
  Araştırma

  Neoadjuvant Intraperitoneal Chemotherapinin rezeke edilemeyen PMP üzerine etkileri

  EuroPMP üyesi Andreas Brandl, yakın zamanda, Değerli Hocam Yutaka Yonemura ile işbirliği içinde, tanı anında sitoredüktif cerrahi için aday olmayan hastalarda neoadjuvan intraperitoneal kemoterapinin etkinliğini inceleyen yeni bir makale yayınladı. Çalışma, hastalara neoadjuvan intraperitoneal kemoterapi verildiğinde düşük morbidite ve mortalite gösterdi ve bu hastalara sağlanan geleneksel tedaviye kıyasla daha yüksek bir tam sitoredüksiyon oranı gösteriyor gibi görünmektedir. Çalışma halen devam etmektedir ve gelecekte bunların ve daha fazla hastanın uzun vadeli sağkalım özellikleri hakkında rapor verecektir.Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. read here.

 • Araştırma

  Intraperitoneal Mitomycin C Improves Survival in PMP

  EuroPMP’s own Professor Kjersti Flatmark and colleagues have published new findings showing that the use of mitomycin C with intraperitoneal chemotherapy (IPEC) during cytoreductive surgery doubled survival times and reduced tumour growth in a xenograft model when compared to surgery alone. In a signet ring cell model of high-grade PMP, three different methods were tested: normal cytoreductive surgery (CRS), CRS and intraperitoneal chemotherapy of normal temperature and CRS with hyperthermic IPEC (HIPEC). After examination of the methods, it was found that tumour weights were noticeably lower in the groups receiving either IPEC or HIPEC when compared to cytoreductive surgery alone. While more testing will be needed to confirm this finding…

 • Araştırma

  PMP’de EM Plastisitenin Rolü

  İtalya, Venedik'ten AvrupaPMP üyeleri Maria Luisa Calabrò ve bizimde Türkiye olarak sıkı kolloboratif işler yaptığımız Antonio Sommariva, PMP'de epitelyal-mezenkimal plastisitenin rolü üzerine yakın zamanda yeni bir derleme makale yayınladılar. Bu, PMP hastalığının hala iyi anlaşılmamış bir kısmı olan, hücrelerin başladıkları ilk bölgeden karın boşluğunda diğer bölgelere nasıl hareket ettiğine bakan çok ilginç bir makale. ''Bu derleme, peritonda apendiks müsinöz neoplazilerin yayılmasına ve büyümesine yol açan epitel-mezenkimal dinamiklerin rolüne odaklanmaktadır. Laboratuvarımızda şu anda üzerinde çalıştığımız bir konu olan PMP hücrelerinin plastisitesini vurgulayarak PMP patogenezinde yer alan faktörleri ve yolları esas olarak araştırıyoruz. PMP hücrelerinin fenotipik değişikliklerinde ve agresif davranışında yer alan mekanizmaları incelemek, mevcut bölgesel tedavilerdeki hedeflerin belirlenmesine yardımcı olup ve…

 • Araştırma

  Yeni Derleme Mevcut Araştırma Stratejilerini İnceliyor

  Araştırmacılar Christin Lund-Andersen, Annette Torgunrud, Karianne Giller-Fleten ve P.I. Kjersti Flatmark, kolorektal kanserin karın zarına metastazı (PM-CRC) ve psödomiksoma peritonei (PMP)'nin peritoneal metastazlar için bir tedavi arayışında genomik ve transkriptomik ve proteomik analizinin kullanımını inceleyen makaleyi yayınladılar. Çalışma, verilerde Kolorektal kanserin peritona metastazında veya PMP'li hastaların yönetimine potansiyel olarak yardımcı olabilecek herhangi bir model olup olmadığını belirlemek için genomik, transkriptomik ve proteomik analizleri ve tümör zenginleştirme stratejilerini içeren moleküler yaklaşımları incelediler. Bulgular, araştırma ortamında odaklanılması gereken birçok potansiyel alan varken, ileriye dönük en iyi yolun mutlaka uluslararası işbirliğini içermesi gerektiğine dair güçlü bir gösterge olduğunu göstermektedir. AvrupaPMP COST Aktivitesi gibi ağlar, çalışmalar arasında karşılaştırmaya olanak sağlamak ve kohort çalışma boyutunu…