• Genel

  Psödomiksoma Peritonei – PMP Güncel Klinik Kılavuzu

  ** Güncel Psödomiksoma Peitonei -PMP klinik kılavuzuna buradan erişilebilir. Psödomiksoma peritonei (PMP), görülme sıklığı oranı milyonda yaklaşık 2 kişi olan nadir bir hastalıktır. Kariyeriniz boyunca sadece bir veya iki hastaya verebileceğiniz bir tanıdır. Deneyimli bir patolog tarafından kapsamlı bir histolojik inceleme yapılmadan PMP ile yumurtalık kanseri gibi diğer daha yaygın müsinöz tümör türleri arasında ayrım yapmak genellikle zordur. Psödomiksoma Peritonei, periton boşluğunda ortaya çıkan ve genellikle rüptüre bir apendiks tümöründen kaynaklanan, geniş çapta yayılmış bir müsinöz neoplazidir. Genel olarak “jöle göbek” ya da ”jelli tümör” olarak adlandırılan karın boşluğunda genel bir müsin birikimi olarak ortaya çıkabilir ve bu da genellikle şişkin bir karına neden olur. Artan müsin miktarından oluşan  basınç…

 • Haberler

  COVID-19’un Avrupa Genelindeki PMP Hizmetleri Üzerindeki Etkileri

  Dünya çapında, COVID-19 salgını sağlık sistemlerimizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yoğun bakım üniteleri, gün boyu dikkatli bakıma ihtiyaç duyan hastalarla dolu hale geldi. Doktorlar, çok sayıda etkilenen hastaların tedavileri için bölgelerinde acil olarak yoğun bakım servisleri kurmaları için normal görevlerinden transfer edildi. Hemşirelerin çoğunluğu, hastaları geçici olarak hastane dışı arabalı kabin şeklindeki kliniklerde test etmek için görevlendirildi ve biyologlar ve laboratuar çalışanları, şüpheli hastalardan her gün gelen çok sayıda hasta örneğini test etmeyi içerecek şekilde görevleri yeniden tanımlandı. Covid-19'un Birinci basamak hekimleri ve klinik uzmanları üzerindeki etkileri hakkında çok şey duyduk, ancak bu durumun uzmanlaşmış klinikler ve ameliyatlar üzerindeki zincirleme etkisi hakkında pek bir şey duymadık. EuroPMP COST Aktivitesi…

 • Araştırma

  Avrupa’da Görülme Sıklığı ve Yaygınlığı

  Norveçli ve Ingiltere’den bilim insanları PMP’nin  görülme sıklığını yayınladılar. Bu araştırma, önceden milyonda 1-2 kişide görüldüğü yayınlanan hastalığın milyonda 3.2 kişide görüldüğünü gösterdi. Risk altındaki kişilere oranı, diğer bir deyişle PMP’nin  prevelansı milyonda 22 kişi olarak belirlendi. 2018 yılında aktif PMP hastalığı ile yaşıyan 11,726 kişi olduğu görüldü. PMP’nin görülme sıklığı ve görülme sıklığının risk altındaki kişilere oranını inceleyen çalışmayı buradaki linkten ulaşabilirsiniz. can be read here.

 • Pirjo Nummela
  Araştırma

  Finlandiya’dan yeni makale – PMP de N-glikan sialic asidin değişen yapısı

  Tüm insan hücreleri, çoğunlukla proteinlere ve lipidlere bağlı glikan yapılarından oluşan şeker kaplama ile kaplıdır ve bu kaplama sıklıkla tümör hücrelerinde değişiklikler gösterir. Yeni yayınlarında Finlandiyalı Pirjo Nummela, Anna Lepistö ve Ari Ristimäki, hem normal apendiks tümörleri (LAMN'ler) hem de normal apendiks tümörleri (LAMN'ler) ile karşılaştırıldığında PMP dokularındaki spesifik bir glikan sınıfı, sialile N-glikan profillerini analiz ettiler. Sonuçlarına göre, PMP'ler, hastalığın peritonal yayılmasında ve ilerlemesinde rol oynayabilen, Siglecs ve selektinlerin ligandları olarak işlev görebilen glikanların artan ekspresyonunu sunmaktadır. Ayrıca, PMP'lerin glikan profilleri, peritoneal yayılma sürecinin peritoneal endometriozise benzeyebileceğini düşündürmektedir. Pirjo, Anna  ve Ari’s yeni makalesi’ne buradan ulaşabilirsiniz read here.

 • Andreas Brandl
  Araştırma

  Neoadjuvant Intraperitoneal Chemotherapinin rezeke edilemeyen PMP üzerine etkileri

  EuroPMP üyesi Andreas Brandl, yakın zamanda, Değerli Hocam Yutaka Yonemura ile işbirliği içinde, tanı anında sitoredüktif cerrahi için aday olmayan hastalarda neoadjuvan intraperitoneal kemoterapinin etkinliğini inceleyen yeni bir makale yayınladı. Çalışma, hastalara neoadjuvan intraperitoneal kemoterapi verildiğinde düşük morbidite ve mortalite gösterdi ve bu hastalara sağlanan geleneksel tedaviye kıyasla daha yüksek bir tam sitoredüksiyon oranı gösteriyor gibi görünmektedir. Çalışma halen devam etmektedir ve gelecekte bunların ve daha fazla hastanın uzun vadeli sağkalım özellikleri hakkında rapor verecektir.Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. read here.

 • Etkinlikler

  Yapılan Toplantılar

  Yaklaşan görüşme COVID-19 krizi nedeniyle, EuroPMP COST Eylemi toplantılarının ertelenmesi gerekti. Eylemin çalışmalarına devam etmek ve tüm üyelerimizin diğer araştırmacıların Avrupa ve dünya çapında odaklandığı çalışmaları tanımasına yardımcı olmak için EuroPMP, Zoom platformunda kısa (~ 1 saatlik) öğle yemeği seminerleri sunacak. Eylül ayından itibaren ayda bir. Toplantıya katılma bağlantıları, üyelere seminer tarihinden önce e-posta yoluyla gönderilecektir. Tüm görüşmeler belirtilen tarihte saat 2'de yapılır. DATE TOPIC SPEAKER VIDEO LINK 25 Sep 2020, 2pm Pseudomyxoma peritonei yönetimi için PSOGI-EURACAN klinik kılavuzları Vahan Kepenekian (Hospices Civils de Lyon, France) Link to Video 16 Oct 2020, 2pm Veri Standardizasyonu - Meta Analizin Sonuçları Andreas Brandl (Fundação Champalimaud, Portugal) Postponed 20 Nov 2020, 2pm Pseudomyxoma…

 • Etkinlikler

  PMP Patolojisi Çalıştayı – 10 Aralık 2020

  EuroPMP, 10 Aralık 2020'de PMP patolojisi üzerine bir çalıştay sunacaktır. Çalıştayın bildirileri, atölye çalışmasının ardından çevrimiçi olarak görüntülenebilecek. Çalıştay Dr. Norman Carr tarafından sunulacak ve 17: 00-18: 45 GMT (18: 00-19: 45 CET) arasında gerçekleştirilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen e-postanızı kontrol edin. Toplantıdan önce, hastalığın terminolojisi ve histolojisini tanımak için PMP patolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Dr Carr, konuyla ilgili erişebileceğiniz kısa bir kitapçık hazırladı. at this link. Çalıştayın programına buradan ulaşabilirsiniz accessed here. Çalıştayın kayıtlı formuna buradan ulaşabilirsiniz, please click here. ** Erişim sınırlı hale gelirse, öncelik PMP teşhisi, tedavisi ve araştırmasında aktif olarak çalışanlara verilecektir.

 • Haberler

  Xenograft Modellerinde İlaç Tedavilerinin Bireysel Etkinliği

  Norveç'ten Karianne Giller Fleten, Christin Lund-Andersen, Annette Torgunrud ve Kjersti Flatmark, fare-insan ksenogreft modellerinde peritoneal metastazlar üzerindeki dört ilaç tedavisinin bireysel etkinliğini inceleyen yeni bir makale yayınladı: oksaliplatin, irinotekan, kabazitaksel ve regorafenib ve kapesitabin. Sonuçlar, oksaliplatin ve kabazitaksel ile peritoneal metastazlar için intraperitoneal tedavi protokollerinin daha sonraki çalışmalar için en ilginç adaylar olduğunu destelemekle birlikte daha ileri çalışmaların yapılmasının gerekliliğini gösterdi. Yeni makaleye aşağıdaki linkten ulaşılabilir here.   Kjersti Flatmark Anntte Torgunrud Christin Lund-Andersen Karianne Giller Fleten

 • Haberler

  PSOGI ​​/ EURACAN Klinik Uygulama Kılavuzları

  EuroPMP'nin pek çok üyesinin de dahil olduğu uluslararası bir grup tarafından mevcut klinik uygulamaya yönelik karmaşık ve kapsamlı bir araştırmayı üstlenen yeni bir fikir birliği belgesi yayınlandı. Pseudomyxoma peritonei (PMP) çok nadir görülen bir hastalık olduğundan, tedavi kararlarının dayandırılacağı büyük, randomize çalışmalar bulmak zordur. Bu nedenle, Delphi konsensüs modelini kullanarak, EuroPMP'nin bazı üyelerini de içeren Peritoneal Yüzey Onkolojisi Grubu Uluslararası (PSOGI) Yürütme Komitesi, PMP'nin tanı ve tedavisi için yeni ve güncel bir en iyi uygulamayı incelemiş ve önermiştir. Delphi karar modeli, şimdi küresel bir en iyi uygulama danışma bildirimi oluşturacak olan bu anlaşmaya varmak için geniş bir literatür taraması ile birlikte kullanıldı. Bu klinik uygulama kılavuzunun bir kopyasına link'ten ulaşabilirsiniz…

 • Haberler

  COST Danışmanlığı – COVID-19 Salgını (güncellendi)

  22 Nisan 2020 tarihinde 19:00 tarihinde tarihlendi (İlk olarak 2 Şubat 2020 saat 11: 23’te yayınlandı) Yeni bilgi COST Derneği şimdi tüm yüz yüze toplantıların, STSM’lerin ve eğitim okullarının en az 30 Nisan’a kadar iptal edilmesini istedi. Video konferans ve diğer iletişim araçlarının kullanılması tavsiye edilir. COST ‘un Covid bildirimine  buradan ulaşabilirsiniz viewed here. Önceki Bilgiler COST Derneği, mevcut koronavirüs (COVID-19) salgını bağlamında uluslararası seyahat hakkında bir tavsiye notu yayınladı. COST, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve ulusal hükümet organlarının tavsiyelerini inceledi ve şu an için uluslararası seyahatin Avrupa bölgesinde sınırlandırılmasına veya iptal edilmesine gerek olmadığını belirledi. Bu direktifte herhangi bir değişiklik alınırsa ve seyahatin iptal edilmesi gerekirse, mücbir sebepler geçerli…