• Genel

    Psödomiksoma Peritonei – PMP Güncel Klinik Kılavuzu

    ** Güncel Psödomiksoma Peitonei -PMP klinik kılavuzuna buradan erişilebilir. Psödomiksoma peritonei (PMP), görülme sıklığı oranı milyonda yaklaşık 2 kişi olan nadir bir hastalıktır. Kariyeriniz boyunca sadece bir veya iki hastaya verebileceğiniz bir tanıdır. Deneyimli bir patolog tarafından kapsamlı bir histolojik inceleme yapılmadan PMP ile yumurtalık kanseri gibi diğer daha yaygın müsinöz tümör türleri arasında ayrım yapmak genellikle zordur. Psödomiksoma Peritonei, periton boşluğunda ortaya çıkan ve genellikle rüptüre bir apendiks tümöründen kaynaklanan, geniş çapta yayılmış bir müsinöz neoplazidir. Genel olarak “jöle göbek” ya da ”jelli tümör” olarak adlandırılan karın boşluğunda genel bir müsin birikimi olarak ortaya çıkabilir ve bu da genellikle şişkin bir karına neden olur. Artan müsin miktarından oluşan  basınç…